Tham gia ngay - Quà Tự Chọn | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham gia ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 05/8 - 5h59 08/8/2022

Phạm vi: S1 - S314

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Trong thời gian trên, Thiếu Chủ có thể mua các gói quà lựa chọn vật phẩm tùy thích chi tiết như sau:

MốcNBVIPSố lần muaReset
Free1500 Mỗi ngày
2200080803Không
450001201203Không
690002002003Không
1290004004003Không
2790008008002Không
399000120012003Không
529000160016003Không
649000200020003Không
779000240024003Không
779000240024002Không
1299000400040003Không
1299000400040004Không
2199000800080002Không
2199000800080001Không
MốcPool Quà 1
Thưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
FreeNgụy Chiêu Mộ Lệnh2Thục Chiêu Mộ Lệnh2Ngô Chiêu Mộ Lệnh2Quần Hùng Chiêu Mộ Lệnh2
22000Danh Tướng Lệnh5Kim Tướng Lệnh2Tướng Lệnh-Đỏ40Mảnh Tuyệt Ảnh5
45000Túi Chọn Mảnh Trang Sức Loại 223Hàn Thiết3Thể Lực Đơn3Xu Trang Trí10
69000Túi Chọn Mảnh Trang Sức Loại 225Võ Anh Lệnh250Mảnh Tăng Kim30Danh Tướng Lệnh10
129000Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao1Đá Tăng Kim Thần Binh6Xu Trang Trí25Mảnh Tăng Kim40
279000Võ Anh Lệnh1000Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao2Túi Chọn Mảnh Trang Bị 30 (Công, Thủ, Phép)20Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Đỏ20
399000Kim Hồn Tư Chất 161Mảnh Tăng Kim100Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ20Mảnh Tuyệt Ảnh10
529000Đá Khắc Ấn Trang Bị60Thần Võ Châu2Rương Chọn Mảnh Bảo Vật-Kim50Đá Kinh Lạc Quán Thông20
649000Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim25Đá Tăng Kim Trang Bị2Đá Tăng Kim Trang Sức2Đá Khắc Ấn Trang Bị75
779000Đá Phú Hồn Trang Bị60Mảnh Tăng Kim180Xu Trang Trí90Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Đỏ90
779000Túi Chọn Mảnh Trang Bị 30-260Rương Chọn Bảo Vật Quốc Gia Đỏ1Đá Tăng Kim Thần Binh60Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ40
1299000Túi Chọn Mảnh Kim Tướng80Tinh Thần Hồn Châu10Đá Tăng Kim Trang Bị5Đá Tăng Kim Trang Sức5
1299000Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim150Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ60Xu Trang Trí150Nguyên Liệu Tăng Bạch Kim Trang Sức80
2199000Rương Chọn Thần Thú Kim1Nguyên Liệu Tăng Bạch Kim Trang Sức150Rương Chọn Thần Binh Kim Tướng1Tinh Thần Hồn Châu15
2199000Túi Chọn Mảnh Kim Tướng120Rương Chọn Bảo Vật Kim Thường1Đá Khắc Ấn Trang Bị450Quà Chọn Cẩm Nang-Kim1
MốcPool quà 2
Quà 1SLQuà 2SLQuà 3SL
22000Tướng Hồn500Lệnh Tạo Mới Tiệm5  
45000Đá Tinh Luyện Trang Bị20Tướng Hồn200Lệnh Tạo Mới Tiệm2
69000Vân Kim Ngọc15Thú Cưỡi Tăng Đơn5Tinh Hoa Thời Trang5
129000Đá Tinh Luyện Trang Bị80Tướng Hồn800Lệnh Tạo Mới Tiệm6
279000Vân Kim Ngọc50Thú Cưỡi Tăng Đơn10Tinh Hoa Thời Trang10
399000Đá Tinh Luyện Trang Bị150Đá Tinh Luyện Trang Sức150Vân Kim Ngọc80
529000Vân Kim Ngọc100Thú Cưỡi Tăng Đơn20Tinh Hoa Thời Trang20
649000Đá Tinh Luyện Trang Bị200Đá Tinh Luyện Trang Sức200Vân Kim Ngọc100
779000Vân Kim Ngọc120Thú Cưỡi Tăng Đơn25Tinh Hoa Thời Trang25
779000Thần Thú Linh Quả400Đá Tinh Luyện Trang Bị200Đá Tinh Luyện Trang Sức200
1299000Vân Kim Ngọc150Thú Cưỡi Tăng Đơn30Tinh Hoa Thời Trang30
1299000Thần Thú Linh Quả500Đá Tinh Luyện Trang Bị300Đá Tinh Luyện Trang Sức300
2199000Thú Cưỡi Tăng Đơn50Thần Thú Linh Quả800Túi Chọn Đá Rèn Thần Binh10
2199000Mảnh Tăng Kim20Tướng Hồn2000Đá Tăng Sao Bảo Vật-Cam10000

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI