Tin tức

26/05: Ra mắt phiên bản Thần Tướng Xuất Chinh

 


PHIÊN BẢN THẦN TƯỚNG XUẤT CHINH RA MẮT NGÀY 26/05/2022


1. Thần Tướng

Thần Tướng Lv87 mở. Có thể tìm thấy giao diện riêng của Thần Tướng trong tính năng Bồi Dưỡng ở sảnh chính.

120 mảnh Thần Tướng có thể kích hoạt Thần Tướng.

Sau khi kích hoạt Thần Tướng, sẽ mở vị trí trận thứ 7, vị trí thứ 7 chỉ được ra trận Thần Tướng tham gia chiến đấu.

Thuộc tính Thần Tướng kế thừa đến thuộc tính Võ Tướng trên trận, thuộc tính bình quân của Võ Tướng trên trận càng cao, thuộc tính Thần Tướng càng cao.

Cấp sao Thần Tướng sẽ ảnh hướng đến tỉ lệ kế thừa thuộc tính Võ Tướng trên trận, cấp sao càng cao, tỉ lệ kế thừa càng cao.

Thần Tướng mở bồi dưỡng Thần Cách, tốn Càn Khôn Mệnh Châu có thể tu luyện Thần Cách, Thần Cách sẽ tăng tất cả thuộc tính.

2. Ưu hóa hệ thống Quân Doanh

Bổ sung Tướng Kim có thể đóng quân Quân Doanh.

Thêm tính năng điều phối nhanh hệ thống Quân Doanh, có thể đổi vật trang trí ngay cho tất cả Quân Doanh

Bổ sung tính năng Quân Doanh Chiến Khu, 1 Chiến Khu có thể chứa 15 Quân Doanh, vượt quá số lượng sẽ mở Chiến Khu kế tiếp.

Bổ sung tính năng Biên Soạn Quân Doanh, có thể tiến hành đổi vị trí tất cả Quân Doanh trong Chiến Khu.

Bổ sung tính năng BXH Quân Doanh, có thể hỏi hảo hữu server và Liên Server, trong hảo hữu Quân Doanh mỗi ngày có thể nhận rương, có thể xem BXH của server.

3. Trương Liêu, Lữ Bố tăng Bạch Kim

4. Bổ sung danh hiệu

Khi người chơi thu thập được Thời Trang, Thú Cưỡi, Thần Thú số lượng nhất định, có thể nhận danh hiệu tương ứng.

SỰ KIỆN HOT
Trời Ban Phúc Lành
Trời Ban Phúc Lành 30-06-2022 Trong game
Quà Tự Chọn
Quà Tự Chọn 30-06-2022 Trong game
Cửa Hàng Ưu Đãi
Cửa Hàng Ưu Đãi 28-06-2022 Trong game