Tin tức

21/07: Phiên bản Chiến Kỵ Xuất Thế - Vương Kỳ Đoạt Bảo

 


21/07: Ra mắt phiên bản "Chiến Kỵ Xuất Thế - Vương Kỳ Đoạt Bảo"


Hệ thống Chiến Kỵ

Tính năng yêu cầu Thiếu Chủ đạt Lv100 sẽ mở khóa.

Giao diện Chiến Kỵ nằm trong mục Bồi Dưỡng.

Mỗi Võ Tướng trên đội hình ra trận có thể cưỡi 1 Chiến Kỵ.

Chiến Kỵ có kỹ năng đặc biệt và có thể tiến hành tăng cấp, tiến cấp, bồi dưỡng tăng sao. Mức bồi dưỡng càng cao, thuộc tính càng tăng và hiệu quả kỹ năng đặc biệt càng mạnh.

Nguyên liệu cần để bồi dưỡng nhận từ tính năng Linh Kỵ Ảo Cảnh và Thí Luyện Cửu Châu.

Trước khi bắt đầu chiến đấu, Chiến Kỵ hai bên sẽ tiến hành va chạm theo quy tắc:

• Bên nào có tổng lực chiến của Chiến Kỵ cao thì sẽ giành thắng lợi.

• Nếu tổng lực chiến của Chiến Kỵ bằng nhau thì phe xuất chiến có lực chiến đội hình cao sẽ thắng.

• Nếu tất cả lực chiến (của Chiến Kỵ và đội hình) đều bằng nhau thì sẽ phân thắng thua ngẫu nhiên.

Chiến Kỵ có thể tham gia chiến đấu tại các tính năng: Đấu Trường, Công Thành Lược Địa, Quân Đoàn Chiến, Thí Luyện Cửu Châu, Linh Kỵ Ảo Cảnh.

Tính năng Linh Kỵ Ảo Cảnh

Tính năng yêu cầu Thiếu Chủ đạt Lv100 sẽ mở khóa.

Linh Kỵ Ảo Cảnh nằm trong giao diện Khiêu Chiến.

Mỗi tầng Linh Kỵ Ảo Cảnh sẽ có Thủ Vệ tương ứng, cần tiêu diệt thủ vệ để có thể vào Ảo Cảnh thu thập Thủy Tinh trong Mỏ Thủy Tinh. Số tầng Linh Kỵ Ảo Cảnh càng cao thì Mỏ Thủy Tinh sẽ càng tạo ra nhiều Thủy Tinh.

Sau khi vào Ảo Cảnh có thể chiếm lĩnh Mỏ Thủy Tinh trống hoặc chiếm Mỏ của người khác.

Lưu ý: Một khi đã chiếm được Mỏ thì không thể rời khỏi và cũng không thể đoạt Mỏ khác nữa. Nếu muốn đoạt Mỏ khác thì phải rút khỏi Mỏ hiện tại, mỗi lần thay đổi Mỏ có thời gian nghỉ cho đến khi có thể chiếm Mỏ khác.

Thiếu Chủ phải tự mình thu thập sản lượng Thủy Tinh trong Mỏ.

Mỗi ngày có số lần giới hạn tấn công Mỏ của người khác, hết số lần sẽ không nhận được thêm Thủy Tinh.

Thiếu Chủ phục thù kẻ đã tấn công mình thành công sẽ nhận được thưởng Thủy Tinh (giới hạn mỗi kẻ thù chỉ phục thù được 1 lần)

Tính năng Thí Luyện Cửu Châu

Tính năng yêu cầu Thiếu Chủ đạt Lv100 sẽ mở khóa.

Tính năng nằm trong giao diện Khiêu Chiến.

Lần đầu vào Thí Luyện Cửu Châu sẽ dùng đội hình ra trận hiện tại để khiêu chiến, Thiếu Chủ có thể điều chỉnh lại trước khi khiêu chiến.

Thí Luyện Cửu Châu chia thành nhiều ải bản đồ, mỗi ải tồn tại 12 mục tiêu khiêu chiến, chia làm 4 tầng, mỗi tầng 3 mục tiêu.

Để lên được Ải kế tiếp, cần diệt ít nhất 1 mục tiêu của mỗi tầng, đủ 4 tầng sẽ có thể mở Ải sau.

Khiêu chiến thành công sẽ nhận thưởng và tiêu hao số lần khiêu chiến, số lần tạo mới mỗi ngày.

Không thể khiêu chiến lại điểm mục tiêu và ải bản đồ trước đó, chỉ có thể khiêu chiến điểm mục tiêu hiện tại, lân cận hoặc kế tiếp.

Thí Luyện Cửu Châu tổng kết vào 6:00 thứ 2, 14 ngày là 1 chu kỳ, trước khi tổng kết 5 phút không thể chiến đấu, gửi thưởng tổng kết qua thư, Mùa mới sẽ tạo mới tiến độ khiêu chiến, thưởng vượt ải và thành tựu khiêu chiến.

Mở thêm Võ Tướng Bạch Kim

Triệu Vân

Tôn Sách

Mở thêm số tầng Tháp Ma Hồn

Mở vị trí Thần Thú thứ 4

SỰ KIỆN HOT
Thương Nhân Hạn Giờ
Thương Nhân Hạn Giờ 14-08-2022 Trong game
Trời Ban Phúc Lành
Trời Ban Phúc Lành 11-08-2022 Trong game
Quà Tự Chọn
Quà Tự Chọn 11-08-2022 Trong game