Xem trailer Cuon xuong de xem tiep

He thong danh tuong

Quach Gia Quach Gia
Tướng Đỏ Tư Chất: 16

Quách Gia, tự Phụng Hiếu. Tài sách mưu lược, kỳ sĩ thế giới. Tào Tháo khen kiến thức hơn người

Bão Tuyết Lẫm Đông

Triệu hồi Bão Tuyết, trong phạm vi hàng giữa mục tiêu gây 5 đợt tấn công vào toàn bộ mục tiêu, mỗi lần gây 54% sát thương pháp công và giảm 10% tốc đánh, có xác xuất gây thêm cho mục tiêu 1 tầng Rét Buốt, Nếu có Phượng Hoàng, sẽ thi triển ngay 1 kỹ năng lao về trước, gây 100% sát thương pháp công.

Băng Thiên

Bắn 1 băng chuỳ về phía mục tiêu, gây 315% sát thương pháp công và giảm 100 nộ khí, kèm thêm 1 tầng Rét Buốc, khi đạt 5 tầng, mục tiêu đóng băng 3 giây.

Hàn Sương

Trong 30 giây đầu trận, Quách Gia nhận 1 Hộ Thuẫn Băng Sương, tăng 30% sát thương và 15% miễn sát thương, tấn công Quách Gia có hộ thuẫn sẽ bị giảm 20% tốc đánh.

Băng Hoàng

Đầu trận triệu hồi 1 Băng Hoàng, kế thừa thuộc tính Quách Gia, mỗi lần tấn công gây 100% sát thương phép và kèm 1 tầng Rét Buốt.

Tư Mã Ý Tư Mã Ý
Tướng Kim - Tư chất: 18

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt. Từng đảm nhiệm chúc Đại Đô Đốc, Tướng Quân, Thái Úy, Thái Phó. Bị Ma Vương Tàn HỒn phụ thể chuyển thế, cho đến khi ký ức thức tỉnh.

Quỷ Khóc

Tư Mã Ý khi bắt đầu nhận 3 Ma Nhãn, địch mỗi tử vong 1 mục tiêu nhận ngay 1 Ma Nhãn, tối đa sở hữu 7 Ma Nhãn. Khi thi triển Tuyệt kỹ sẽ tiêu hao tất cả Ma Nhãn, căn cứ số lượng Ma Nhãn, tạo ra số lượng Ma Cầu gấp đôi gây sát thương 1 kẻ địch, mỗi lần trúng gây 190% sát thương phép, gây cho tất cả địch trong phạm vi mục tiêu nhất định hiệu quả Tán Xạ bằng 100% sát thương phép. Nếu khi thi triển Tuyệt kỹ có 3 Ma Nhãn trở lên, sẽ khiến mục tiêu vào trang thái Nguyền Rủa 15 giây, khi có 5 trở lên, sẽ thêm Cấm Nộ 3 giây, khi có 7 Ma Nhãn, sẽ thêm Khóa Trị Liệu 6 giây. Sau khi thi triển Tuyệt kỹ Tư Mã Ý nhận ngay 3 Ma Nhãn, kỹ năng này không thể bị phản đòn. Số lượng Ma Cầu thi triển từ đánh thường sẽ tăng theo số Ma Nhãn trên người, sát thương cũng sẽ tăng tương ứng, tối đa có thể gây sát thương x5

Lang Cố

Gây cho địch 495% sát thương phép và cấm nộ 3 giây, bản thân nhận 1 Ma Nhãn

Quỷ Trận

Thi triển 1 Ma Cầu, gây cho mục tiêu trên đường thẳng phía trước 223% sát thương phép, khiến sát thương phép bản thân tăng 20%, duy trì 10 giây, đồng thời bản thân nhận 1 Ma Nhãn

U Cốt

Tư Mã Ý hút sức mạnh 1 kẻ địch, gây 528% sát thương phép và giảm 20% tấn công, khiến pháp công bản thân tăng 30% duy trì 15 giây, đồng thời bản thân nhận 1 Ma Nhãn. Mục tiêu bị trúng [U Cốt] sẽ vào trạng thái [Nguyền Rủa] duy trì 15 giây. Trong trạng thái Nguyền Rủa, tốc độ hồi phục Nộ khí của mục tiêu giảm 20%, sau khi bị hạ không thể Hồi Sinh

Thái Vân Cơ Thái Vân Cơ
Tướng Đỏ - Tư chất: 15

Thái Diễm, tự Văn Cơ, còn có tên Chiêu Cơ. Con gái nhà văn học Thái Ung.

Thiên Nguyên Cầm Âm

Triệu hồi 1 pháp trận trị liệu, hiìu toàn bộ phe ta HP bằng 500% pháp công, tăng 50 nộ khí

Vũ Ca

Cổ vũ 1 đồng đội, hồi HP 500% pháp công, đồng thời tăng 200 nộ khí, miễn đánh lui trong 5 giây.

Nhu Tình

Mỗi 10 giây, hồi cho đồng đội có HP thấp nhất HP bằng 200% pháp công, tăng 10% miễn sát thương duy trì 5 giây.

Bi Ca

Chọn ngẫu nhiên 2 mục tiêu phe địch, hoán đổi vị trí của chúng, gâ 252% sát thương pháp công.

Read More +
Triệu Vân Triệu Vân
Tướng Kim - Tư chất: 18

Triệu Vân, tự Tử Long. Cao tám thước, dáng vẻ oai phong. Đệ tử đắc ý nhất của Võ Thánh Đồng Uyên, về sau quen với Lưu Bị và gia nhập Thục Hán.

Long Khiếu Cửu Thiên

Triệu Vân đột kích nhanh nhiều kẻ địch, sau đó đột kích phía sau, gây hiệu quả gián đoạn rồi tấn công địch, gây 545% sát thương vật công, cứ 1 kẻ địch bị xuyên thấu sẽ hồi 75 nộ khí và HP bằng 200% vật công, có 20% kích hoạt sát thương bạo kích x4

Long Thương

Tấn công liên tục, gây cho tất cả kẻ địch trong phạm vi hình chữ nhật 290% sát thương vật công, mỗi lần sát thương làm vật phòng kẻ địch giảm 5%, được cộng dồn 6 tầng.

Du Long

Gây cho địch trong phạm vi hình quạt phía trước 252% sát thương vật công kèm đóng băng 1.5 giây

Long Đảm

Sát thương +10%, kháng bạo +20%. Khi Triệu Vân chịu hiệu quả khống chế (Choáng, Đóng Băng, Khiêu Khích, Sợ Hãi, Ngủ Say, Mê Hoặc, Tê Liệt) sẽ xóa trạng thái này và nhận 1 lần Hộ Thuẫn miễn dịch 7 lần sát thương. Hộ Thuẫn duy trì 6 giây, Triệu Vân miễn dịch đại đa số hiệu quả khống chế, giãn cách kích hoạt 12 giây.

Quan Vũ Quan Vũ
Tướng Đỏ - Tư chất: 16

Quan Vũ, tự Vân Trường, ban đầu đi theo Lưu Bị, chém đại tướng Nhan Lương của Viên Thiệu ở sườn núi Bạch Mã, giống như Trương Phi, một đấu hàng ngàn.

Yển Nguyệt Thanh Long

Trảm sát mục tiêu, gây 830% sát thương vật công, đánh lui mục tiêu, đồng thời gây cho mục tiêu xung quanh 90% sát thương tiễn xạ.

Quan Đao

Trảm kích liên tiếp mục tiêu, gây 675% sát thương vật công, đồng thời đánh lui mục tiêu.

Bạo Kích Nộ

Gây cho mục tiêu hàng trước 320% sát thương vật công và đánh lui mục tiêu.

Tuyệt Địa

Miễn dịch di chuyển: khi tử vong kích hoạt hiệu quả Dốc Sức, duy trì 5 giây, kết thúc sẽ chuyển hóa thành HP, 1 trận chỉ kích hoạt 1 lần, có thể bị giải trừ.

Lưu Bị Lưu Bị
Tướng Đỏ - Tư chất: 15

Lưu Bị, tự Huyền Đức, thế hệ sau của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, hoàng đế khai quốc Thục Hán.

Nhân Đức Thiên Hạ

Giúp toàn thể phe ta xóa tất cả trạng thái bất lợi, đồng thời trong 3 giây miễn dịch trạng thái khống chế, và hồi phục HP bằng với 250% pháp công Lưu Bị, tăng 20% trạng thái miễn thương, duy trì 6 giây.

Nhân Nghĩa

Trị liệu cho mục tiêu mất HP nhiều nhất phe mình, hồi HP bằng 540% pháp công đồng thời hồi nộ khí 100 điểm.

Song Kiếm

Tạo 6 luồng kiếm khí đan xen, mỗi luồng xuyên qua mục tiêu gây 87% sát thương pháp công.

Thục Hồn

Hào Quang: trong trận mỗi 5 giây hồi cho toàn bộ phe ta 20 nộ khí.

Read More +
Chu Du Chu Du
Tướng Kim - Tư chất: 18

Chu Du, tự Công Cẩn. Cao to, tuấn tú, giỏi âm luật, Giang Đông có câu: Khúc hữu ngô, Chu lang cố.

Hỏa Thiêu Xích Bích

Gây cho tất cả mục tiêu trong phạm vi 273% sát thương phép, sau đó thi triển Thuyền Lửa va chạm đội hình địch, gây 238% sát thương phép và đánh bay, khi va chạm nếu mục tiêu có trạng thái [Nghiệp Hỏa], dựa vào số tầng [Nghiệp Hỏa], mỗi tầng gây 50% sát thương phép bỏ qua phòng thủ và Hộ Thuẫn. Sau đó Chu Du vào trạng thái [Cầm Sắt], duy trì 15 giây, không thi triển đánh thường mà đánh bằng skill, cự li tấn công bản thân tăng, sát thương kỹ năng tăng 30%, khi tấn công mục tiêu ở trạng thái [Thiêu Đốt] và [Nghiệp Hỏa], chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành HP bản thân.

Thiên Hỏa

Triệu hồi 5 Hỏa Diệm Phi Kiếm, mỗi Phi Kiếm ngẫu nhiên gây cho 1 kẻ địch 125% sát thương phép và thêm 1 tầng trạng thái [Nghiệp Hỏa], duy trì 15 giây. [Nghiệp Hỏa] có thể cộng dồn 5 tầng, mỗi tầng khiến sát thương phép mục tiêu phải chịu tăng 5% và mỗi giây khiến pháp phòng mục tiêu vĩnh viễn giảm 1% (Tói đa giảm 75%).

Nghiệp Hỏa

Thi triển nhiều thanh Hỏa Diệm Phi Kiếm, gây cho địch trên đường đi tổng cộng 371% sát thương phép và cộng thêm 1 tầng trạng thái [Nghiệp Hỏa].

Hỏa Thần

Gây cho tất cả địch trong phạm vi phía trước 145% sát thương phép, nếu mục tiêu ở trạng thái [Nghiệp Hỏa], gây choáng 3 giây.

Đại Kiều Đại Kiều
Tướng Đỏ - Tư chất: 15

Đại Kiều có vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tinh thông âm luật, thơ ca.

Gió Cuốn Mây Tan

Thi triển lốc xoáy gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi nhất định, đánh ngã kẻ địch khi kết thúc đồng thời tăng tốc đánh cho đồng đội có vật công cao nhất.

Toàn Phong

Đánh ra gió lốc và đẩy mục tiêu từ hàng trước ra sau, gây sát thương. Đồng thời gây hiệu ứng Phong cho mục tiêu, hiệu ứng làm mục tiêu giảm tốc đánh duy trì 4s.

Phong Vân Biến Đổi

Tạo khiên cho đồng đội hàng trước giúp phản đồn đánh thường tầm xa.

Phong Hựu

Buff ngẫu nhiên 2 đồng đội tốc đánh.

Văn Ương Văn Ương
Tướng Đỏ -Tư chất: 16

Biệt danh A Ương, mọi người xưng là Văn Ương. Từng là quan Tào Ngụy. Sau theo cha Văn Khâm khởi binh ở Hoài Nam, bại trận và theo cha đến Ngô.

Viên Nguyệt Đạp Không

Ẩn thân 1.5 Giây, mỗi 0.5 Giây triệu hồi phân thân bên cạnh 2-3 kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi ẩn thân, gây 150% sát thương vật lý. Nếu mục tiêu có trên 2 tầng ấn ký sẽ khó trị liệu 6 giấy, nếu trên 4 tầng ấn ký sẽ gây choáng thêm 3 giây. Sau khi kết thúc kỹ năng, xuất hiện sau lưng kẻ địch ngẫu nhiên.

Viên Nguyệt Đạp Không

Ẩn thân 1.5 Giây, mỗi 0.5 Giây triệu hồi phân thân bên cạnh 2-3 kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi ẩn thân, gây 150% sát thương vật lý. Nếu mục tiêu có trên 2 tầng ấn ký sẽ khó trị liệu 6 giấy, nếu trên 4 tầng ấn ký sẽ gây choáng thêm 3 giây. Sau khi kết thúc kỹ năng, xuất hiện sau lưng kẻ địch ngẫu nhiên.

Tan Tác

Xoay vũ khí quanh mình, gây sát thương 3 lần mục tiêu quanh bản thân, gây 140% sát thương vật lý.

Quán Sơn

Khi thi triển kỹ năng Trục Ẩn và Viên Nguyệt Đạp Không, nhận hiệu quả giảm 60% sát thương phép, duy trì 6 giây. Mỗi lần kỹ năng trúng mục tiêu, thêm cho mục tiêu 1 tầng Ấn Ký, sát thương Văn Ương gây ra tăng 15%, sát thương đồng đội gây ra tăng 5%, tối đa cộng dồng 4 tầng.

Read More +
Tả Từ Tả Từ
Tướng Kim - Tư chất: 18

Tả Từ, tự Nguyên Phóng. Sau khi biết đến Đá Thiên Mệnh, đã vào Vĩnh Sinh Điện, hiện là Tả Hộ Pháp Vĩnh Sinh Điện.

Si Mị Võng Lượng

Triệu hồi vô số Vong Linh bay lượn ở chiến trường, tổng cộng gây cho địch trong phạm vi 644% sát thương phép và hiệu quả Choáng ngắn, gom địch về phía trung tâm, kèm 4 giây Khóa Trị Liệu và cấm hiệu quả Hút HP.

Đoạt Phách

Gây cho Võ Tướng địch có tấn công cao nhất 346% sát thương phép, giảm 50% nộ khí. Hút HP bằng 15% HP tối đa, tối đa bằng 300% pháp công Tả Từ.

Hóa Cốt

Gây cho toàn bộ phe địch trong phạm vi nhỏ 150% sát thương phép, kèm 4 giây khóa trị liệu và cấm hút HP.

Quỷ Phù

Mỗi lần thi triển kỹ năng, ngẫu nhiên triệu hồi 1 Bùa Chú phía sau phe địch hoặc phe ta 5%; Bùa Chú kế thừa 100% thuộc tính Tả Từ, kế thừa 300% sát thương, duy trì 20 giây: Hiệu quả Bùa Chú ngẫu nhiên:
Bùa Lục: Mỗi 3 giây hồi cho Võ Tướng lân cận phe ta HP bằng 50% pháp công
Bùa Vàng: Mỗi 3 giây hồi cho Võ Tướng lân cận phe ta 20 nộ khí
Bùa Đỏ: Mỗi 3 giây gây cho phe địch lân cận 50% sát thương
Bùa Tím: Khi địch thi triển kỹ năng, gây 100% sát thương và giảm 50 nộ khí, giãn cách kích hoạt 3 giây.

Hoa Đà Hoa Đà
Tướng Đỏ - Tư chất: 16

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, y học gia nổi tiếng. Hoa Đà cùng với Đổng Phụng, Trương Trọng Cảnh được gọi là Kiến An Tam Thần Y.

Diệu Thủ Hồi Xuân

Giúp toàn bộ phe ta hồi HP bằng 600% pháp công, khi có 3 Đào Diệp có thể hồi sinh 1 đồng đội, mỗi trận có thể hồi sinh 1 lần. Đồng đội hồi sinh có HP bằng 600% pháp công Hoa Đà, ở trạng thái không có đồng đội tử vong không tiêu hao Đào Diệp.

Hồi Xuân

Trị liệu cho mục tiêu mất HP nhiều nhất phe mình, hồi HP bằng 750% pháp công.

Thanh Nang

Ngẫu nhiên quán lấy 2 kẻ địch, duy trì 3 giây, gây 225% sát thương pháp công. (Bị động) Mỗi lần thi triển kỹ năng, nhận 1 Đào Diệp, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tăng 6% trị liệu.

Thánh Thủ

Trị thương cho 3 đồng đội mất HP nhiều nhất, hồi HP bằng 250% pháp công, hồi thêm 100 nộ khí.

Lư Thực Lư Thực
Tướng Đỏ - Tư chất: 16

Lư Thực, tự Tử Can, đại nho cuối thời Hán. Tướng lĩnh chủ yếu dẹp loạn Quân Hoàng Cân, cũng là ân sư thọ nghiệp của Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị. Văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn.

Đại Đức Huyền Cơ

Di chuyển ra phía trước phe địch, gây 87% sát thương vật lý và 87% sát thương phép, đánh lui địch ven đường, sau đó mở Khiên Dù duy trì đánh lui kẻ địch phía trước, mỗi lần đánh lui gây 15% sát thương vật lý và 15% sát thương phép. Đồng thời thi triển trận pháp chỗ địch tập trung đông nhất, tấn công địch trong phạm vi 3 lần, mỗi lần gây 121% sát thương vật lý và 121% sát thương phép, kết thúc sẽ nhảy về một cự li nhất định. Trong thời gian thi triển có hiệu quả Bá Thể, nhận 40% miễn sát thương.

Thần Cơ

Triệu hồi 2 cây dù lơ lửng sau lưng, cứ cách 5 giây sẽ phóng 1 dù vào 1 kẻ địch gần nhất tạo 150% sát thương vật lý hoặc 150% sát thương phép.

Tuần Du

Phóng dù về phía trước, gây cho khu vực hình chữ nhật phía trước 92% sát thương vật lý và 92% sát thương phép kèm đánh ngã, đồng thời đánh bay mục tiêu gần nhất.

Tu Thể

Ô lơ lửng gây trảm kích 1 lần sẽ giúp Lư Thực nhận 5% miễn sát thương và hồi HP bằng 100% pháp công, cộng dồn 5 tầng.

Read More +

He thong tinh nang