CHUỖI SỰ KIỆN - CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐẦU MỞ MÁY CHỦ | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới
CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐẦU MỞ MÁY CHỦ

CHUỖI SỰ KIỆN

Xin chào các Thiếu Chủ,

Để giúp các Thiếu Chủ có mở đầu thuận lợi nhất trong hành trình khám phá Tân OMG3Q VNG - Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới. Hàng loạt các sự kiện với nhiều vật phẩm giá trị sẽ hỗ trợ các Thiếu Chủ có thể trải nghiệm các tính năng ingame dễ dàng hơn.


CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐẦU MỞ MÁY CHỦ

Lưu ý: Vật phẩm và số lượng được áp dụng chuẩn như trong game.


1. Đăng nhập nhận 50 lượt quay Tướng

Điều kiện mở: Theo hướng dẫn tân thủ, sau khi hoàn thành các thao tác bắt buộc (cấp 6) là có thể nhận.

Giao diện: Tại giao diện chính, chọn mũi tên bên cạnh Hoạt Động Đặc Sắc tại góc phải màn hình sẽ thấy biểu tượng quà Rút 50 Lần.

2. Nạp lần đầu tặng tướng đỏ HIẾM

Nội dung: Thiếu Chủ tham gia nạp mốc bất kỳ sẽ nhận được gói quà nạp lần đầu chứa nhiều phần quà khủng.

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Nạp mốc Bất KỳRương Chọn Tướng Chúa Công [Tào Tháo-Lưu Bị-Tôn Quyền-Đổng Trác]1
Thể Lực Đơn2
Sách EXP-Trung20
Nạp Tích Lũy 98NBBá Vương Chùy1
Bạc588888
Sách EXP-Cao20

3. Túi Phúc Minh Tinh

Thời gian mở: Từ ngày 1 đến ngày 10 mở máy chủ

Nội dung: Sự kiện sẽ mở khi Thiếu Chủ đạt cấp 10, mỗi ngày sẽ có 4 lần mở túi, mở ngẫu nhiên nhận được lượng Nguyên Bảo sau:

Vật phẩmSố lượng
Nguyên Bảo66-168
Nguyên Bảo888
Nguyên Bảo1888
Danh Tướng Lệnh10

4. BXH Đồ Giám

Thời gian mở: Từ ngày 1 kéo dài đến 23h ngày thứ 3 mở máy chủ

Nội dung: Yêu cầu Thiếu Chủ đạt cấp 31 để mở sự kiện, điểm Đồ Giám đạt mốc sẽ được nhận quà.

Điểm đồ giám đạt 400 có thể vào BXH:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Hạng 1Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ100
Ấn Cam 21
Bạc5000000
Hạng 2Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ80
Ấn Cam 21
Bạc4000000
Hạng 3Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ60
Ấn Cam 21
Bạc3000000
Hạng 4Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ50
Ấn Cam 21
Bạc2500000
Hạng 5Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ40
Ấn Cam 21
Bạc2000000
Hạng 6Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Bạc1000000
Hạng 7Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Bạc1000000
Hạng 8Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Bạc1000000
Hạng 9Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Bạc1000000
Hạng 10Võ Tướng (4 Chọn 1)[Quách Gia, Khương Duy, Lục Tốn, Giả Hủ]1
Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Bạc1000000
Hạng 11Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Mảnh Vạn Năng (4 Chọn 1)60
Bạc800000
Hạng 12Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Mảnh Vạn Năng (4 Chọn 1)50
Bạc800000
Hạng 13Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Mảnh Vạn Năng (4 Chọn 1)40
Bạc800000
Hạng 14 - 15Mảnh Thẻ Vạn Năng Đỏ20
Mảnh Vạn Năng (4 Chọn 1)30
Bạc800000
Hạng 16 - 20Mảnh Vạn Năng (4 Chọn 1)30
Bạc800000

Điểm đồ giám cá nhân đạt mốc nhận thêm thưởng:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
200Mảnh Vạn Năng Tướng Cam10
Bạc200000
Đá Tinh Luyện Trang Bị5
400Mảnh Vạn Năng Tướng Cam10
Bạc250000
Đá Tinh Luyện Trang Bị5
700Mảnh Vạn Năng Tướng Cam10
Bạc300000
Đá Tinh Luyện Trang Bị10
1000Mảnh Vạn Năng Tướng Cam15
Bạc350000
Đá Tinh Luyện Trang Bị10
1300Mảnh Vạn Năng Tướng Cam15
Bạc400000
Đá Tinh Luyện Trang Bị20
1600Mảnh Vạn Năng Tướng Cam15
Bạc450000
Đá Tinh Luyện Trang Bị20
2000Mảnh Vạn Năng Tướng Cam20
Bạc500000
Đá Tinh Luyện Trang Bị30
2500Mảnh Vạn Năng Tướng Cam20
Bạc600000
Đá Tinh Luyện Trang Bị30

5. BXH Lực Chiến

Thời gian mở: Từ ngày 4 kéo dài đến 23h ngày thứ 7 mở máy chủ

Nội dung: Yêu cầu Thiếu Chủ đạt cấp 31 để mở sự kiện, lực chiến đạt mốc sẽ được nhận quà.

Lực chiến đạt 1,000,000 có thể vào BXH:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Hạng 1Vũ Khí Tấn Công Đỏ 11
EXP Trang Sức200
Dây Chuyền Cam 21
Bạc5000000
Hạng 2Vũ Khí Tấn Công Đỏ 11
EXP Trang Sức150
Dây Chuyền Cam 21
Bạc4000000
Hạng 3Vũ Khí Tấn Công Đỏ 11
EXP Trang Sức100
Dây Chuyền Cam 21
Bạc3000000
Hạng 4Vũ Khí Tấn Công Đỏ 11
EXP Trang Sức75
Dây Chuyền Cam 21
Bạc2500000
Hạng 5Vũ Khí Tấn Công Đỏ 11
EXP Trang Sức50
Dây Chuyền Cam 21
Bạc2000000
Hạng 6 - 10Vũ Khí Tấn Công Đỏ 11
EXP Trang Sức20
Bạc1000000
Hạng 11 - 15Vũ Khí Cam 21
EXP Trang Sức20
Bạc800000
Hạng 16 - 20Vũ Khí Cam 21
Bạc800000

Điểm lực chiến cá nhân đạt mốc nhận thêm thưởng:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
400,000Thú Cưỡi Tăng Đơn10
Bạc200000
Đá Tinh Luyện Trang Sức5
500,000Thú Cưỡi Tăng Đơn15
Bạc250000
Đá Tinh Luyện Trang Sức5
600,000Thú Cưỡi Tăng Đơn15
Bạc300000
Đá Tinh Luyện Trang Sức10
700,000Thú Cưỡi Tăng Đơn20
Bạc350000
Đá Tinh Luyện Trang Sức10
800,000Thú Cưỡi Tăng Đơn20
Bạc400000
Đá Tinh Luyện Trang Sức20
1,000,000Thú Cưỡi Tăng Đơn30
Bạc450000
Đá Tinh Luyện Trang Sức20
1,200,000Thú Cưỡi Tăng Đơn30
Bạc500000
Đá Tinh Luyện Trang Sức30
1,600,000Thú Cưỡi Tăng Đơn40
Bạc600000
Đá Tinh Luyện Trang Sức30

6. Điểm danh hào hoa

Thời gian mở: Từ ngày 1 đến ngày 20 mở máy chủ

Nội dung: Thiếu Chủ đạt cấp 8 sẽ mở sự kiện, tích lũy đăng nhập đủ 14 ngày là nhận được quà tặng hấp dẫn với thông tin chi tiết sau:

Điều kiệnVật phẩmSố lượng
Đăng nhập Ngày 1Nguyên Bảo1888
Đăng nhập Ngày 2Danh Tướng Lệnh10
Đăng nhập Ngày 3Nguyên Bảo588
Cam_1 bộ_Cơ bản_Nón1
Đăng nhập Ngày 4Túi Chọn Phe Chiêu Mộ Lệnh10
Cam_1 bộ_Cơ bản_Áo1
Đăng nhập Ngày 5Nguyên Bảo588
Cam_1 bộ_Cơ bản_Giày1
Đăng nhập Ngày 6Túi Chọn Phe Chiêu Mộ Lệnh10
Cam_1 bộ_Cơ bản_Vũ Khí1
Đăng nhập Ngày 7Túi Chọn Võ Tướng Hot (Hạ Hầu Đôn|Mã Siêu|Thái Sử Từ|Điêu Thuyền)1
Đăng nhập Ngày 8Ngụy Chiêu Mộ Lệnh10
Đăng nhập Ngày 9Nguyên Bảo1000
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Cam 210
Đăng nhập Ngày 10Thục Chiêu Mộ Lệnh10
Đăng nhập Ngày 11Nguyên Bảo1000
Rương Chọn Mảnh Trang Bị Cam 210
Đăng nhập Ngày 12Ngô Chiêu Mộ Lệnh10
Đăng nhập Ngày 13Quần Hùng Chiêu Mộ Lệnh10
Đăng nhập Ngày 14Nguyên Bảo1000
Túi Chọn Trang Sức Cam 22

7. Quà Hạn Giờ

Thời gian mở: Từ ngày 1 đến ngày 3 mở máy chủ

Nội dung: Yêu cầu Thiếu Chủ đạt cấp 20 để mở sự kiện, các gói quà với giá trị cực khủng sẽ được mở bán với thông tin chi tiết sau:

Gói quà/GiáVật phẩmSố lượng
Miễn PhíNguyên Bảo20
Bạc80000
Gói quà 129k
Được mua 1 lần
EXP VIP300
Nguyên Bảo300
Danh Tướng Lệnh10
Gói quà 279k
Được mua 1 lần
EXP VIP680
Nguyên Bảo680
Danh Tướng Lệnh12
Sách EXP-Cao20
Gói quà 529k
Được mua 1 lần
EXP VIP1280
Nguyên Bảo1280
Danh Tướng Lệnh15
Sách EXP-Cao30
Gói quà 779k
Được mua 1 lần
EXP VIP1980
Nguyên Bảo1980
Danh Tướng Lệnh20
Bạc200000
Gói quà 1299k
Được mua 2 lần
EXP VIP3280
Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Phe40
Bạc200000
Gói quà 1299k
Được mua 2 lần
EXP VIP3280
Nguyên Bảo3280
Túi Chọn Tướng Đỏ-Thường1
Danh Tướng Lệnh10
Gói quà 2199k
Được mua 2 lần
Giới hạn VIP 5 -18
EXP VIP6480
Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Phe70
Bạc400000
Gói quà 2199k
Được mua 2 lần
Giới hạn VIP 5 -18
EXP VIP6480
Nguyên Bảo6480
Võ Tướng Lệnh-Đỏ240
Danh Tướng Lệnh10

8. Ưu Đãi Mở Server

Thời gian mở: Từ ngày 1 đến ngày 7 mở máy chủ

Nội dung: Yêu cầu Thiếu Chủ đạt cấp 20 để mở sự kiện, mỗi ngày Thiếu Chủ có thể mua gói quà ưu đãi 1 lần với thông tin chi tiết sau:

Gói quà/GiáVật phẩmSố lượng
Gói quà 22kThể Lực Đơn1
Danh Tướng Lệnh2
Bạc100000
EXP VIP60

9. Bán Hạn Giờ

Thời gian mở: Từ ngày 1 đến ngày 10 mở máy chủ

Nội dung: Thiếu Chủ đạt cấp 30 và trong thời gian nhất định mở. Gói quà Thời Trang: Ngày 1-5; Gói quà Thú Cưỡi: Ngày 6-10.

Ngày mởGói quà/GiáVật phẩmSố lượng
Ngày 1-5Gói quà 2199kThời Trang Khiên1
Ngày 6-10Gói quà 2199kTrục Lôi Hổ1
Nguyên Bảo10000
Thời hạn 3 ngàyNhận Miễn PhíThẻ Thử Nghiệm Thời Trang Thuẫn (hiệu lực 2 giờ)1

Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến TânOMG3Q VNG, quý Thiếu Chủ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Đào xin chúc Thiếu Chủ chơi game vui vẻ.