Tham gia ngay - Cửa Hàng Ưu Đãi | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham gia ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 03/08 - 5h59 08/08/2022

Phạm vi: S1 - S313

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Trong thời gian trên, Thiếu Chủ có thể mua các gói quà HOT từ cửa hàng ưu đãi với thông tin chi tiết sau:

Gói quà/GiáVật phẩmSố lượngSố lần làm mới
22000EXP VIP80Mỗi ngày
NB80
Tướng Lệnh-Đỏ20
Lệnh Tạo Mới Tiệm5
22000EXP VIP80Mỗi ngày
NB80
Danh Tướng Lệnh2
Lệnh Tạo Mới Tiệm5
45000EXP VIP120Mỗi ngày
NB120
Võ Anh Lệnh100
Tướng Hồn300
45000EXP VIP120Mỗi ngày
NB120
Rương Chọn Mảnh Tướng 1540
Tướng Hồn400
45000EXP VIP120Mỗi ngày
NB120
Túi Chọn Mảnh Võ Tướng Tư Chất 1530
Thể Lực Đơn2
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Rương Chọn Mảnh Trang Sức Đỏ 255
Vân Kim Ngọc60
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật-Đỏ 430
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Võ Hồn Lạc Ấn15
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Túi Chọn Mảnh Võ Tướng Tư Chất 1640
Thể Lực Đơn3
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao2
Vân Kim Ngọc80
Xu Tác Chiến20
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Đá Phú Hồn Trang Bị15
Đá Tinh Luyện Trang Bị50
Xu Tác Chiến20
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật-Đỏ 440
Đá Tăng Sao Bảo Vật-Tím40000
Xu Tác Chiến20
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Đá Khắc Ấn Trang Bị20
Thể Lực Đơn5
Xu Tác Chiến20
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Võ Anh Lệnh700
Tướng Hồn2000
Xu Tác Chiến40
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Tinh Thần Hồn Châu3
Xu Tác Chiến40
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Đá Tăng Kim Trang Bị1
Đá Tinh Luyện Trang Bị100
Xu Tác Chiến40
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật-Kim 250
Đá Tăng Sao Bảo Vật-Cam5000
Xu Tác Chiến40
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Võ Hồn Lạc Ấn50
Xu Tác Chiến40
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Đá Phú Hồn Trang Bị25
Đá Tinh Luyện Trang Bị100
Xu Tác Chiến40
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Đá Tăng Kim Thần Binh30
Túi Chọn Đá Rèn5
Xu Tác Chiến40
399000EXP VIP1200Mỗi ngày
NB1200
Túi Chọn Mảnh Trang Bị 3030
Đá Tinh Luyện Trang Bị20
Xu Tác Chiến60
399000EXP VIP1200Mỗi ngày
NB1200
Mảnh Dị Tộc Chiến Tượng15
Thú Cưỡi Tăng Đơn50
Xu Tác Chiến60
529000EXP VIP1600Mỗi ngày
NB1600
Tuyết Hồn Châu12
Mảnh Tăng Kim25
Xu Tác Chiến80
649000EXP VIP2000Mỗi ngày
NB2000
Đá Tăng Kim Trang Bị2
Túi Chọn Mảnh Trang Bị 3015
Xu Tác Chiến100
649000EXP VIP2000Mỗi ngày
NB2000
Đá Tăng Kim Thần Binh60
Ngọc Tủy3000
Xu Tác Chiến100
779000EXP VIP2400Mỗi ngày
NB2400
Rương Trang Bị Nhân Vật1
Túi Chọn Đá Rèn Thần Binh5
Xu Tác Chiến110
779000EXP VIP2400Mỗi ngày
NB2400
Đá Phú Hồn Trang Bị50
Đá Tinh Luyện Trang Bị150
Xu Tác Chiến110
1299000EXP VIP4000Mỗi ngày
NB4000
Tinh Thần Hồn Châu9
Túi Chọn Mảnh Kim Tướng20
Xu Tác Chiến130
1299000EXP VIP4000Mỗi ngày
NB4000
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật-Kim 2150
Đá Tăng Sao Bảo Vật-Cam10000
Xu Tác Chiến130
1299000EXP VIP4000Không
NB4000
Túi Chọn TB Thần Thú Đỏ 12
Thần Thú Linh Quả1000
Xu Tác Chiến130
2199000EXP VIP8000Mỗi ngày
NB8000
Tinh Thần Hồn Châu18
Túi Chọn Mảnh Kim Tướng35
Xu Tác Chiến200

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI