Tham gia ngay - Nạp Tích Lũy | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham gia ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 05/8 - 5h59 09/8/2022

Phạm vi: S1 - S314

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Trong thời gian trên, Thiếu Chủ nạp tích lũy đạt mốc sẽ có cơ hội nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn:

Mốc nạp (Nguyên Bảo)Vật phẩmSố lượng
100NB500
Danh Tướng Lệnh10
Lì Xì Bất Ngờ10
500NB1000
Thần Thú Cam1
Item dùng trong thịnh điển5
1000NB1500
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim40
Tinh Thần Hồn Châu3
2500NB2000
Ấn Đỏ 31
Mảnh Tăng Kim60
4000NB2500
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim60
Tinh Thần Hồn Châu5
6000NB3000
Dây Chuyền Đỏ 31
Item dùng trong thịnh điển20
10000NB3500
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim100
Đá Kinh Lạc50
15000NB4000
Quà Chọn Cẩm Nang-Kim1
Item dùng trong thịnh điển45
25000NB6000
Rương Chọn Thần Binh Kim Tướng1
Đá Kinh Lạc20
35000NB8000
Rương Chọn Thần Thú Kim1
Xu Trang Trí50
 

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI