Tham Gia Ngay - Quà Tự Chọn | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham Gia Ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 03/02 - 5h59 06/02/2023

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Trong thời gian trên, Thiếu Chủ có thể mua các gói quà lựa chọn vật phẩm tùy thích chi tiết như sau:

MốcNBVIPSố lần muaReset
Free1500 Mỗi ngày
2500080803Không
490001201203Không
790002002003Không
1490004004003Không
3290008008002Không
449000120012003Không
599000160016003Không
729000200020003Không
879000240024003Không
879000240024002Không
1499000400040003Không
1499000400040004Không
2499000800080002Không
2499000800080001Không
MốcPool Quà 1
Thưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
FreeNgụy Chiêu Mộ Lệnh2Thục Chiêu Mộ Lệnh2Ngô Chiêu Mộ Lệnh2Quần Hùng Chiêu Mộ Lệnh2
25000Danh Tướng Lệnh5Kim Tướng Lệnh2Tướng Lệnh-Đỏ40Mảnh Tuyệt Ảnh5
49000Túi Chọn Mảnh Trang Sức Loại 223Hàn Thiết3Thể Lực Đơn3Xu Trang Trí5
79000Túi Chọn Mảnh Trang Sức Loại 225Võ Anh Lệnh250Mảnh Tăng Kim30Danh Tướng Lệnh10
149000Tinh Phách Linh Thạch40Đá Tăng Kim Thần Binh6Xu Trang Trí20Mảnh Tăng Kim40
329000Tinh Phách Linh Thạch80Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao2Túi Chọn Mảnh Trang Bị 30 (Công, Thủ, Phép)20Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Đỏ20
449000Kim Hồn Tư Chất 161Mảnh Tăng Kim100Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ20Mảnh Tuyệt Ảnh10
599000Đá Khắc Ấn Trang Bị60Thần Võ Châu2Rương Chọn Mảnh Bảo Vật-Kim50Đá Kinh Lạc Quán Thông20
729000Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim25Đá Tăng Kim Trang Bị2Đá Tăng Kim Trang Sức2Đá Khắc Ấn Trang Bị75
879000Lạc Binh Đài Bạch Kim - tướng Đỏ 151Cờ Chiến Bạch Kim - tướng Đỏ 151Quân Trướng Bạch Kim - tướng Đỏ 151Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Đỏ90
879000Trống Chiến Bạch Kim - tướng Đỏ 151Công Thành Xa Bạch Kim - tướng Đỏ 151Rào Chắn Bạch Kim - tướng Đỏ 151Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ40
1499000Lạc Binh Đài Bạch Kim - tướng Đỏ 161Tinh Thần Hồn Châu10Tinh Phách Linh Thạch300Quân Trướng Bạch Kim - tướng Đỏ 161
1499000Trống Chiến Bạch Kim - tướng Đỏ 161Cờ Chiến Bạch Kim - tướng Đỏ 161Công Thành Xa Bạch Kim - tướng Đỏ 161Rào Chắn Bạch Kim - tướng Đỏ 161
2499000Lạc Binh Đài Bạch Kim - tướng Kim1Cờ Chiến Bạch Kim - tướng Kim1Rương Chọn Trang Bị Thần Binh Kim Tướng1Tinh Phách Linh Thạch600
2499000Trống Chiến Bạch Kim - tướng Kim1Công Thành Xa Bạch Kim - tướng Kim1Quân Trướng Bạch Kim - tướng Kim1Rào Chắn Bạch Kim - tướng Kim1
MốcPool quà 2
Quà 1SLQuà 2SLQuà 3SL
25000Tướng Hồn500Lệnh Tạo Mới Tiệm5  
49000Đá Tinh Luyện Trang Bị20Tướng Hồn200Lệnh Tạo Mới Tiệm2
79000Vân Kim Ngọc15Thú Cưỡi Tăng Đơn5Tinh Hoa Thời Trang5
149000Đá Tinh Luyện Trang Bị80Tướng Hồn800Lệnh Tạo Mới Tiệm6
329000Vân Kim Ngọc50Thú Cưỡi Tăng Đơn10Tinh Hoa Thời Trang10
449000Đá Tinh Luyện Trang Bị150Đá Tinh Luyện Trang Sức150Vân Kim Ngọc80
599000Vân Kim Ngọc100Thú Cưỡi Tăng Đơn20Tinh Hoa Thời Trang20
729000Đá Tinh Luyện Trang Bị200Đá Tinh Luyện Trang Sức200Vân Kim Ngọc100
879000Vân Kim Ngọc120Thú Cưỡi Tăng Đơn25Tinh Hoa Thời Trang25
879000Thần Thú Linh Quả400Đá Tinh Luyện Trang Bị200Đá Tinh Luyện Trang Sức200
1499000Vân Kim Ngọc150Thú Cưỡi Tăng Đơn30Tinh Hoa Thời Trang30
1499000Thần Thú Linh Quả500Đá Tinh Luyện Trang Bị300Đá Tinh Luyện Trang Sức300
2499000Thú Cưỡi Tăng Đơn50Thần Thú Linh Quả800Túi Chọn Đá Rèn Thần Binh10
2499000Mảnh Tăng Kim20Tướng Hồn2000Đá Tăng Sao Bảo Vật-Cam10000

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI