Tham gia ngay - Quỹ Tháng | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham gia ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Phạm vi: S1 - S313

Thời gian có thể mua quỹ: 6h 03/08 - 5h59 06/08. Sau thời gian này chỉ có thể nhận quà, không thể mua.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Quỹ tháng mỗi ngày sẽ mở khóa thưởng tương ứng trong ngày.

Hoạt động Quỹ Tháng gồm thời gian mua và thời gian nhận thưởng. Trong thời gian mua thì Thiếu Chủ có thể mua Quỹ Tháng, kết thúc thời gian mua sẽ không thể mua nữa.

Sau khi mua Quỹ Tháng, có thể nhận hết thưởng đã mở khóa.

2 mức Quỹ Tháng gồm Quỹ Thưởng và Quỹ Hào Hoa có thể mua cùng lúc.

Lưu ý: Khi hoạt động kết thúc, Thiếu Chủ không thể nhận phần thưởng đã bỏ lỡ.

QUỸ THƯỞNG

 • Giá: 399000 VND
 • Số Ngày nhận quà: 15
 • Thời gian mua: 6h 03/08 - 5h59 06/08
Số ngàyQuàSố lượng
1Rương Chọn Mảnh Tướng 15120
2NB1500
3Kim Tướng Lệnh10
4Đá Tăng Kim Thần Binh30
5Xu Trang Trí50
6Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim (gói thường)20
7Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Đỏ20
8Võ Hồn Lạc Ấn50
9Kim Hồn Tư Chất 153
10Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tư Chất 3020
11Đá Khắc Ấn Trang Bị50
12Thượng Quan Nghiên Chiêu Mộ Lệnh10
13Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ 460
14Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim (gói thường)20
15NB1500

QUỸ HÀO HOA

 • Giá: 779000 VND
 • Số Ngày nhận quà: 15
 • Thời gian mua: 6h 03/08 - 5h59 06/08
  Số ngàyQuàSố lượng
  1Túi Chọn Mảnh Võ Tướng Tư Chất 16120
  1NB3060
  3Kim Tướng Lệnh20
  4Đá Tăng Kim Thần Binh50
  5Xu Trang Trí75
  6Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim (gói thường)30
  7Mảnh Tăng Kim50
  8Võ Hồn Lạc Ấn100
  9Kim Hồn Tư Chất 163
  10Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tư Chất 3040
  11Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Đỏ50
  12Thượng Quan Nghiên Chiêu Mộ Lệnh30
  13Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ 4100
  14Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim (gói thường)30
  15NB3060
  Quà bất ngờQuàSố lượng
  1NB188
  2Bạc100000
  3Tướng Hồn200
  4Ma Tinh1000
  Quà Mua ChungSố lượng
  Túi Chọn Quân Trướng Tướng Đỏ Tư Chất 151
  NB888
  Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim (gói thường)100

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI