Tham gia ngay - Thương Nhân Hạn Giờ | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham gia ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 01/8 - 5h59 05/8/2022

Phạm vi: S1 - S313

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

NỘI DUNG

Trong thời gian trên, Thiếu Chủ có thể mua các gói quà ưu đãi từ thương nhân với thông tin chi tiết sau:

Mốc nạp/GiáVật phẩmSố lượngSố lần làm mới
22000EXP VIP80Mỗi ngày
NB80
Tướng Lệnh-Đỏ20
Lệnh Tạo Mới Tiệm5
45000EXP VIP120Mỗi ngày
NB120
Rương Chọn Mảnh Tướng 1530
Thể Lực Đơn1
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Mảnh Dị Tộc Chiến Tượng5
Thể Lực Đơn1
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Rương Chọn Mảnh Tướng 1640
Lệnh Tạo Mới Tiệm7
69000EXP VIP200Mỗi ngày
NB200
Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao1
Thể Lực Đơn1
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Tinh Thần Hồn Châu2
Tướng Hồn2000
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Mảnh Tăng Kim50
Thể Lực Đơn2
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ8
Thần Thú Linh Quả300
129000EXP VIP400Mỗi ngày
NB400
Túi Tướng Sát Thương Ngẫu Nhiên-Cao1
Thể Lực Đơn3
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Đỏ 280
Đá Tăng Sao Bảo Vật-Tím10000
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Võ Anh Lệnh700
Tướng Hồn2000
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Đá Phú Hồn Trang Sức25
Đá Tinh Luyện Trang Sức100
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Võ Hồn Lạc Ấn50
279000EXP VIP800Mỗi ngày
NB800
Xu Trang Trí50
649000EXP VIP2000Mỗi ngày
NB2000
Đá Tăng Kim Thần Binh60
Túi Chọn Đá Rèn Thần Binh5
649000EXP VIP2000Mỗi ngày
NB2000
Đá Tăng Kim Thần Binh60
Túi Chọn Đá Rèn5
649000EXP VIP2000Mỗi ngày
NB2000
Rương Trang Bị Nhân Vật1
Rương Chọn Đá Rèn10
779000EXP VIP2400Mỗi ngày
NB2400
Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang Kim80
Đá Tăng Sao Bảo Vật-Cam10000
779000EXP VIP2400Mỗi ngày
NB2400
Xu Trang Trí100
1299000EXP VIP4000Mỗi ngày
NB4000
Rương Chọn Mảnh Cẩm Nang Kim150
1299000EXP VIP4000Mỗi ngày
NB4000
Tinh Thần Hồn Châu9
Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Kim50
1299000EXP VIP4000Mỗi ngày
NB4000
Túi chọn Quân Trướng tướng đỏ tư chất 151
Xu Trang Trí50
1299000EXP VIP4000Mỗi ngày
NB4000
Túi chọn Rào Chắn tướng đỏ tư chất 151
Xu Trang Trí50
2199000EXP VIP8000Mỗi ngày
NB8000
Túi chọn Quân Trướng tướng đỏ tư chất 161
Xu Trang Trí100
2199000EXP VIP8000Mỗi ngày
NB8000
Túi chọn Rào Chắn tướng đỏ tư chất 161
Xu Trang Trí100

TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI