Tham gia ngay - Trời Ban Phúc Lành | Tân OMG3Q - VNG | Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới

Tham gia ngay

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 6h 17/06 - 5h59 21/06

Phạm vi: S1 - S307

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

PHÚC LỢI TRỜI BAN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Chủ có thể nhận Xu Cổ từ các hoạt động Công Thành Lược Địa, Tháp Ma Hồn và Phó Bản Thần Thú.

ĐỔI QUÀ KHỦNG

Thiếu Chủ dùng Xu Cổ từ sự kiện trên để đổi các phần quà sau:

Yêu Cầu Xu CổThưởngSố LượngGiới Hạn Số Lần
30Đá Tăng Kim Thần Binh110
750Hạ Hầu Đôn11
750Mã Siêu11
750Thái Sử Từ11
750Vu Cát11
500Trương Xuân Hoa11
500Ngụy Diên11
500Lỗ Túc11
500Văn Xú11
260Kim Hồn Tư Chất 1511
390Kim Hồn Tư Chất 1611
750Túi Chọn Thần Binh Main11
40Võ Anh Lệnh2002
20Trùng Sinh Lệnh14
25Bạc5000004
40Vân Kim Ngọc505
40Đá Tinh Luyện Trang Bị1005
25Lệnh Tạo Mới Tiệm55
1Bạc10000999999
30Ma Tinh10005
60Ngọc Tủy10005
40Mảnh Tăng Kim105
40Tuyết Hồn Châu15

Đổi Lưu Ly Châu:

Lưu Ly ChâuThưởngSố lượngGiới Hạn Số Lần
350Tố Vấn Thiên Tâm11
300Gấu Nguyên Vũ11
150Thợ Săn Gió Đêm11
300Thần Võ La Sát11
150Âm Phù Kinh11
124Trảo Hoàng Phi Điện11
100Rương Chọn Bảo Vật-Kim 211
150Quà Chọn Rào Chắn Tướng Kim11
100Trí Định Càn Khôn11
100Gói chọn Thần Thú-Đỏ11
85Rương Chọn Trang Bị Tướng Kim11
80Quà Chọn Rào Chắn Tướng Đỏ 1611
80Quà Chọn Cẩm Nang-Kim11
40Quà Chọn Rào Chắn Tướng Đỏ 1511
7Xu Trang Trí101
13Đá Tăng Kim Trang Sức112
13Đá Tăng Kim Trang Bị120
25Kim Hồn Tư Chất 16110
15Kim Hồn Tư Chất 15110
3Mảnh Tăng Kim1050
10Võ Anh Lệnh5001
8Vân Kim Ngọc2405
8Bạc40000001
25Huyền Tinh400003
20Thần Thú Linh Quả10003
5Trùng Sinh Lệnh52
8Đá Rèn Tấn Công52
8Đá Rèn Phòng Thủ52
8Đá Rèn HP52
5Đá Tinh Luyện Trang Bị1502
1Đồng xu109999
25Tuyết Hồn Châu55
35Tinh Thần Hồn Châu25
20Đá Phú Hồn Trang Sức135
16Đá Kinh Lạc205
22Đá Kinh Lạc Quán Thông55

ƯU ĐÃI HẠN GIỜ

Thiếu Chủ có thể mua các gói quà ưu đãi với thông tin chi tiết sau:

Yêu CầuThưởngSố LượngGiới Hạn Số Lần
Quà Miễn PhíNB177Mỗi ngày 1 lần
Xu Cổ5
Quà 22KLưu Ly Châu38 lần
EXP VIP80
NB80
Quà 45KLưu Ly Châu48 lần
EXP VIP120
NB120
Quà 69KLưu Ly Châu58 lần
EXP VIP200
NB200
Quà 129KLưu Ly Châu78 lần
EXP VIP400
NB400
Quà 279KLưu Ly Châu108 lần
EXP VIP800
NB800
Quà 529KLưu Ly Châu176 lần
EXP VIP1600
NB1600
Quà 779KLưu Ly Châu266 lần
EXP VIP2400
NB2400
Quà 1,299KLưu Ly Châu4310 lần
EXP VIP4000
NB4000
Quà 2,199KLưu Ly Châu8510 lần
EXP VIP8000
NB8000


TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI