Tin tức

21/04: Ra mắt phiên bản Bạch Kim Quân Doanh


PHIÊN BẢN BẠCH KIM QUÂN DOANH RA MẮT NGÀY 21/04/2022


1. Mở hệ thống Quân Doanh

Khi người chơi đạt cấp 105 sẽ mở hệ thống Quân Doanh Võ Tướng.

Người chơi cứ mở khóa 1 Võ Tướng Bạch Kim, sẽ đồng bộ mở 1 Doanh Trại, Võ Tướng Bạch Kim sẽ tự động đóng quân trong Doanh Trại

Trong Doanh Trại có thể đặt 6 loại vật trang trí, mỗi loại vật trang trí có thể tăng thuộc tính cho Võ Tướng này hoặc Võ Tướng ra trận

Vật trang trí chia thành 6 loại Rào Chắn, Giá Vũ Khí, Lều, Trống Chiến, Xe Công Thành, Quân Kỳ, mỗi loại chia thành 4 phẩm chất Cam, Đỏ, Kim, Bạch Kim, là vật trang trí dành cho Võ Tướng, có thể tăng mức cao cho Võ Tướng trang trí.

Vật trang trí nhận khi dùng Xu Trang Trí rút thưởng trong hệ thống, mỗi lần rút thưởng có thể nhận thêm Tinh Hoa Trang Trí

Tinh Hoa Trang Trí có thể mua vật trang trí phẩm chất cao trong Tiệm hệ thống

Tách vật trang trí có thể nhận Xu Trang Trí, sau đó tiến hành rút thưởng

Vật trang trí có yêu cầu quốc gia và hệ, người chơi đặt trong quốc gia tương ứng hoặc doanh trại anh hùng của hệ phái, tăng cho toàn bộ Võ Tướng ra trận, khi đặt bộ 3 món hoặc bộ 6 món vật trang trí trong doanh trại Võ Tướng tương ứng, sẽ tăng mức cao cho Võ Tướng này

2. Hệ thống trợ chiến mở đến bậc 4

3. Mở Mệnh Cách nhân vật mới, mở nhân vật đột phá đến Bạch Kim

5. 4 Võ Tướng Chân Cơ, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Thượng Hương, Trương Giác tăng Bạch Kim

6. Bối cảnh

SỰ KIỆN HOT
Trời Ban Phúc Lành
Trời Ban Phúc Lành 30-06-2022 Trong game
Quà Tự Chọn
Quà Tự Chọn 30-06-2022 Trong game
Cửa Hàng Ưu Đãi
Cửa Hàng Ưu Đãi 28-06-2022 Trong game