Tin tức

23/06: Ra mắt phiên bản Đột Phá Bạch Kim

 


PHIÊN BẢN ĐỘT PHÁ BẠCH KIM RA MẮT NGÀY 23/06/2022


Rèn Đồ Trang Trí

Rèn để tăng sao của Đồ Trang Trí, tăng thêm thuộc tính cho Đồ Trang Trí. Rèn nằm trong giao diện chính của Quân Doanh.

Rèn tốn Đá Ngưng Huyết và bản thể Trang Sức

Mở theo hệ thống Quân Doanh. Đá Ngưng Huyết có thể đổi trong hệ thống Quân Doanh, cũng có thể nhận từ xếp hảo hữu

Mở phó bản chương mới

[Chương 131] Vĩnh Sinh Dạ Tập-Hạ [Chương 132] Hỏa Thiêu Tân Dã-Thượng [Chương 133] Hỏa Thiêu Tân Dã-Hạ [Chương 134] Đơn Kỵ Cứu Chúa-Thượng [Chương 135] Đơn Kỵ Cứu Chúa-Hạ

Thần Tướng Bạch Kim: Tuân Úc, Bàng Thống, Văn Ương, Lư Thực

SỰ KIỆN HOT
Loạn thế vương giả
Loạn thế vương giả 30-03-2023 Trong game
Nạp Tích Lũy
Nạp Tích Lũy 30-03-2023 Trong game
Quà Tự Chọn
Quà Tự Chọn 30-03-2023 Trong game